Milí zákazníci, při objednávce v hodnotě nad 1000 Kč máte dopravu ZDARMA. :)

Jak zdraví v Maroku? Prostě božsky.

Na cestování miluji, jak se s ujetými kilometry začnou různě posouvat hranice toho, co je „normální“ a co ne. Je úžasné pozorovat, jak to, co může být v rodné zemi považováno za úplně divné, se jinde bere jako úplně normální (a naopak). Člověk si tak uvědomí, jak je „normálnost“ relativní pojem.

Příklad rovnou uvedu na tématu tohoto článku – nejčastěji využívané výrazy při pozdravu či komunikaci na ulici. Výrazy, které níže popisuji, v Maroku běžně využívá jak mladší, tak starší generace. Jejich používání nezávisí na tom, jestli je člověk praktikující věřící, nebo ne. Jsou tady prostě normou. Představa, že bych tímto stylem promluvila na někoho v České republice, je naopak velmi zvláštní.

Ráda bych upozornila, že výslovnost arabštiny, kterou budu uvádět v uvozovkách, není přesná. Arabština má několik hlásek, pro které česká abeceda nemá adekvátní znak. Proto vnímejte uvedenou výslovnost pouze jako orientační.

 Marocký pozdrav

Určitě spousta z vás zná pozdrav „salam aleikom“ (mír s vámi), což se používá při setkání (jako u nás dobrý den). Opravdu ukázková odpověď na tento pozdrav by měla být o jeden „level“ zdvořilejší, takže se může stát, že vám někdo na tento pozdrav odpoví: „Aleikom salam rahmatu lá ua barakatuh“ (S vámi buď mír a odpuštění a požehnání). Běžně se ale také používá jako odpověď pouze „aleikom salam“ (s vámi buď mír).

Součástí zdvořilého pozdravu je otázka jak se máš a jestli je všechno v pořádku. Dále se zajímáte o to, jak se mají rodiče, děti, manžel(ka)... I když rodinu člověka, kterého jste potkali, neznáte, prostě se zeptáte.

Odpověď na otázku: „jak se máš?“, je „lebes alhambdoulilah“ (dobře, díky bohu), „kulši lebes alhambdoulilah la jberk fik“ (všichni jsou v pořádku, díky bohu, bůh ti žehnej).

Stěžování si či vysvětlování toho, že se třeba zrovna dobře nemáte, patří až do další konverzace, a ne do pozdravu.

 

 vince-gx-lDIjGidOrQ0-unsplashVÝRAZY PŘI BĚŽNÉ KOMUNIKACI

Opravdu častým výrazem mužů při vzájemné komunikaci je „la hvdek“ (bůh tě ochraňuj). Muži se mezi sebou většinou oslovují „choja“ (brácho), a to i když se vidí poprvé. V praxi to vypadá třeba tak, že zastavíte na benzínové pumpě, a i když pána, který obsluhuje, neznáte, řeknete mu: „choja mija lahvdek“, tedy „brácho za sto (dirhamů), bůh tě ochraňuj“.

Ženy častěji používají výraz „la jchlik“ (ať tě bůh nechá dlouho žít). Může se používat místo slova „prosím“, např. při nakupování. Ženy se mezi sebou oslovují „chti“ (sestro).

Pokud půjdete po ulici s malými dětmi a potkáte známého, pravděpodobně od něj směrem k vašim dětem uslyšíte slovní spojení „la jslah“ (ať je bůh vede správnou cestou).

Požádá-li vás na ulici někdo o peníze a vy je zrovna nemůžete nebo nechcete dát, můžete říct pro tuto situaci často používané slovo „la jshel“ (ať bůh zjednoduší tvoji situaci).

 

 Poděkování

Existuje spousta spojení, kterými lze vyjádřit dík a vděčnost.

Například, když svezete stopaře, možná vám poděkuje  spojením „la jarhem l ualidik“ (ať bůh odpustí tvým rodičům).

Další možností, jak vyjádřit dík, je „baraka lahu fik“ (bůh ti žehnej) nebo „laj žazik becher“ (ať ti bůh zaplatí dobrem).

 

Projevy vděčnosti a odevzdání se tomu, co nás přesahuje

Na dovolené v Maroku určitě od místních lidí uslyšíte výraz „bismilah“ (ve jménu boha), který se používá na začátku jakékoliv aktivity – před jídlem, napitím, nastartováním automobilu, před začátkem nového projektu, při probuzení atd.

Výrazem „alhambdulilah“ (díky bohu) se podle místních zvyků projevuje vděčnost, a to například v momentech, když jdete spát, máte co jíst, bezpečně se vrátite domů atd.

Po vyslovení plánů a přáni by se mělo vyslovit „inšalah“ (dá-li bůh). Podrobněji jsem vysvětlovala význam tohoto slova v článku, který si můžete přečíst tady.

 

  „Kolik jazyků umíš, tolikrát si člověkem“

Něco na tom bude. Znalost cizího jazyka  rozhodně otevírá bránu nového světa a je klíčem k hlubšímu poznání jak jiné kultury, tak sebe samého.

Pokud se chystáte do Maroka, naučte se pozdravit místní řečí nebo si zapamatujte alespoň dva z nejčastěji používaných výrazů. Čím více se otevřete marocké kultuře, tím příjemnější a autentičtější vaše dovolená bude.